Historia

Kluczowe wydarzenia

Dekretem J.E. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, dnia 14 czerwca 1985 roku erygowano parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszym jej proboszczem i budowniczym został mianowany ks. Bolesław Stokłosa (w latach 1983-1999), a ks. Krzysztof Malczyk (w latach 1999-2004) kontynuował dzieło. Roku Pańskiego 1999 przy powstającym kościele został zainstalowany Krzyż Papieski. Ten fragment ołtarza, wybudowano na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II (Łowicz; 14 czerwca 1999 roku). To najświetniejsza pamiątka diecezjalna niezapomnianego spotkania z Ojcem Świętym.

Kościół został poświęcony przez J.E. Ks. Bp-a Alojzego Orszulika 21 czerwca 2003 roku, przy tłumnym udziale zgromadzonego Duchowieństwa i Wiernych. Od 2004 roku proboszczem parafii jest Ks. Jacek Bereziński. W 2008 roku, dnia 16 października w obecności J.E. Ks. Bpa Andrzeja Dziuby została oddana do użytku boczna Kaplica dziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu jako wotum I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej.

25-lecie istnienia parafii

W związku z 25-leciem parafii (2010 rok) kilka lat temu udało się zgromadzić dokumentację dotyczącą historii parafii i budowy kościoła. Wielka w tym zasługa Parafian, którzy chętnie dostarczali do kancelarii wszelkich informacji (np. zdjęć, planów, wspomnień).
Powstał również pamiątkowy film, którego kilkuminutowe fragmenty znajdują się poniżej.

/webm/File8