Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa jest wierna charyzmatowi Św. Kaspra del Bufalo. Jej członkowie szczególną czcią obdarzają Krew Chrystusa, która jest ceną naszego odkupienia, która jest przelewana za nas w każdej Eucharystii. W tej Świętej Krwi Kościół odnajduje drogę do odnowy Świata i Kościoła. Bractwo Przenajdroższej Krwi Chrystusa powstało w 1808 r. w Rzymie, później opiekowało się nim założone przez św. Kaspra w 1815 r.  Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa.

W Polsce, na początku lat osiemdziesiątych wspólnotę założył członek zgromadzenia o. Winfried Wermter CPPS. Wspólnota Krwi Chrystusa na nowo odkrywa tajemnicę i cenę Zbawienia. Kontemplacja Krwi Chrystusa pozwala na wsłuchanie się w swoją duszę, ale także na własną, wewnętrzną odnowę.     W centrum zadań wspólnoty postawione jest świadectwo. Nic nie może dziś bardziej pomóc Kościołowi niż świadectwo Jego członków. Ta grupa uświadamia każdemu, że Kościół jest żywy! Każdy z nas, wierzących jest Kościołem, ale tylko przez takie Wspólnoty możemy dostrzec działanie Boga w obecnych czasach. Tylko tacy ludzie, jak członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa dają nadzieję innym oraz sami codziennie ją odnajdują.
Czas dać świadectwo, każdego, kto chce „ożyć” w Kościele, kto pragnie na nowo poczuć Miłość zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy Św. o godzinie 18:00. Duchowym opiekunem jest ks. Tomasz Wójcik (od 2017 r.).