Odnowa w Duchu Świętym

Przesłanie wspólnoty  "Miłosierdzie"

Bóg kontynuuje swoje objawienie przez Syna Jezusa w misji Ducha Świętego. Wcielenie Syna Bożego, Jego poczęcie i narodzenie dokonało się za sprawą Ducha Świętego. Kościół nie może żyć i działać w inny sposób jak w Duchu Świętym. To, co w „pełni czasów” dokonało się za Jego sprawą, może tylko dzięki Niemu wyłonić się z pamięci Kościoła i dalej urzeczywistniać Królestwo Boże, działać ożywczo we wnętrzu człowieka. Dlatego wierni nie powinni przestawać prosić Boga o niezbędne Światło i pomoc w otwarciu serc na natchnienie Ducha Świętego.

To Duch Święty gromadzi ludzi w jedną wspólnotę wierzących. Ta misja trwa nieustannie. Ze strony człowieka potrzebne jest ufne otwarcie się i przyjęcie natchnień Ducha Świętego. Bóg szanuje wolność ludzi, gdy jest wzywany z ufnością i czczony z miłością. On daje wzrost wszelkiemu dobru, które zostało zapoczątkowane przez człowieka w posłuszeństwie Jego natchnieniom oraz wyproszone w modlitwie.

Jednym ze sposobów duchowego wzrostu i oddania chwały Bogu jest uwielbienie i przyzywanie Ducha Świętego. Upraszamy przez to aktywną obecność Ducha Świętego w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.

Z takiej potrzeby wspólnej modlitwy, otwarcia się na działanie Ducha Świętego, powstała inicjatywa powołania do modlitwy grupy „Miłosierdzie” przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach.

Historia Odnowy w Duchu Świętym

Działalność Odnowy w Duchu Świętym