Działalność Odnowy w Duchu Świętym

Ważnym aspektem funkcjonowania wspólnoty jest systematyczne formowanie się członków podczas rekolekcji wyjazdowych, które odbywają się na terenie całego kraju. Są to różnego rodzaju rekolekcje, w czasie, których odnawiana jest relacja człowieka z Bogiem. Innym ważnym aspektem są wyjazdy na tzw. Dni Skupienia do ośrodków rekolekcyjnych naszej diecezji, gdzie cała wspólnota modli się, a także wspólnie bawi i integruje. Każdego roku w maju członkowie wspólnoty uczestniczą w czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, gdzie zapraszani są mówcy z całego Świata. Jest też Eucharystia i wspólne uwielbianie Boga.

Członkowie wspólnoty aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Co roku odbywa się modlitwa nowenną do Ducha Świętego prowadzona początkowo w salce, w późniejszych zaś latach w kościele. W wigilię Zesłania Ducha Świętego wspólnota bierze udział w czuwaniu na terenie naszej parafii, bądź też w innych np. w Żyrardowie, Żelaznej czy w parafii Św. Jakuba w Skierniewicach.

Corocznie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wspólnota spotyka się o godzinie 15.00 na wspólnej modlitwie w salce lub w kościele, aby odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego, rozważać fragmenty z „Dzienniczka” siostry Faustyny Kowalskiej oraz uwielbiać Boga.

Jesienią każdego roku w Łowiczu odbywa się Kongres dla wspólnot Odnowy Diecezji Łowickiej, w którym wspólnota „Miłosierdzie” włącza się w aktywny sposób, realizując przydzielone jej zadania oraz uczestnicząc w modlitwie.

Na prośbę księdza Marcina Borządka członkowie wspólnoty „Miłosierdzie” włączyli się czynnie do systematycznego przygotowywania młodzieży gimnazjalnej do sakramentu bierzmowania posługując, jako animatorzy.

Wspólnota organizuje Rekolekcje Ewangelizacyjne (REO). W latach 2002, 2005, 2009, 2012, 2015 odbyły się one na terenie parafii NSPJ w Skierniewicach, zaś w roku 2011 wspólnota przeprowadziła je na terenie parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach, a jej owocem było powstanie grupy Odnowy w Duchu Świętym w tamtejszej parafii. Lider i animatorzy ze wspólnoty „Miłosierdzie” przez pół roku po zakończeniu rekolekcji pomagali nowo powstałej grupie prowadzić spotkania modlitewne i wspierali ich swoją modlitwą. Podczas wszystkich rekolekcji katechezy głosili poproszeni księża oraz Świeccy liderzy.

W każdy czwartek o godzinie 18.00 wspólnota uczestniczy we wspólnej Eucharystii, zaś od roku 2009 w pierwsze czwartki miesiąca adoruje Pana Jezusa w kaplicy adoracji. Od września 2012 roku wspólnota w czasie adoracji zaczęła się modlić medytacją ignacjańską.

We wspólnocie prowadzone są przez księży opiekunów katechezy. Są one kierowane do części grupy, która uczestniczyła w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych lub są to katechezy formacyjne kierowane do wszystkich.

Wspólnota podzielona jest na kilkanaście grupek dzielenia. Ich uczestnicy spotykają się ze swoimi animatorami raz w miesiącu, modlą się, dyskutują na temat wskazanych przez lidera zagadnień.

Animatorzy odbywają spotkania raz w miesiącu z liderem i księdzem opiekunem i rozmawiają na tematy aktualne we wspólnocie.

W ramach wspólnoty wyodrębnione są dwie diakonie, tj.: modlitwy wstawienniczej, w której główną posługującą jest siostra Danuta Cinkusz oraz modlitwy wspierającej, którą przez drugi czas prowadziła siostra Henryka Walkiewicz, a obecnie siostra Barbara Wysocka.

Grupa otwiera się także na pełnienie uczynków miłosierdzia na zewnątrz. Kilka osób odwiedzało dzieci w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skierniewicach. Pomoc polegała na wypracowaniu pewnej więzi między dziećmi doświadczonymi przez los a dorosłymi. Pomagano dzieciom w odrabianiu lekcji, niesiono dobre słowo, zapraszano do domu na soboty i niedziele, ofiarowywano dary materialne. Z inicjatywy jednej grupki raz w miesiącu zbierano fundusze na słodkie bułeczki dla dzieci potrzebujących w jednej ze szkół sąsiadujących z parafią. Część osób odwiedzało z kapłanem szpital, niosąc Słowo Boże, pocieszenie i modlitwę chorym. Grupa osób zainteresowała się losem osób samotnych i starszych. Odnowiono mieszkanie starszej siostrze, która uczęszczała na spotkania modlitewne. Wspólnota udziela się w parafii. Co roku buduje jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała, członkowie grupy pomagają w budowaniu stajenki przed Bożym Narodzeniem oraz Bożego Grobu przed Wielkanocą. Członkowie grupy adorują Boży Grób w Wielką Sobotę, organizują spotkania opłatkowe i z okazji Świąt Wielkanocnych. W 2009 roku z pieniędzy wspólnotowych odmalowano salkę, gdzie wspólnota spotyka się na modlitwie, a w 2011 roku zakupiono do niej krzesła.

W 2010 roku wspólnota włączyła się aktywnie w prace komitetu organizacyjnego z okazji Jubileuszu 25-lecia parafii. Członkowie grupy rozprowadzali po Mszach Świętych cegiełki, z których dochód był przeznaczony na organizację Jubileuszu.

Od 2004 roku przy wspólnocie „Miłosierdzie” funkcjonuje „Krąg małżeński”, jako jedyny w Diecezji Łowickiej. Powstał dzięki rozeznaniu ks. Mirosława Romanowskiego i pomocy Formacji Rodzin z Warszawy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu wspólnie z dziećmi. Formacja dotyczy nie tylko małżeństw, ale również dzieci.

Bardzo dobrze członkowie grupy wspominają pielgrzymkę autokarową do Krakowa- Łagiewnik wspólnie z Śp. księdzem Julianem Wróblem w listopadzie 2008 roku. Członkowie grupy wspólnie przeżywali drogę krzyżową, uczestniczyli w Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Wróbla, słuchali ciekawych opowieści jednej z miejscowych sióstr zakonnych na temat historii tego miejsca oraz uczestniczyli w modlitwie w godzinie miłosierdzia.

6 lipca 2013 roku wspólnota uczestniczyła w Ogólnopolskim Uwielbianiu Jezusa na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie rekolekcje głosił ksiądz John Bashobora.

Członkowie wspólnoty Świadczą o Panu Bogu indywidualnie, w środowisku szkoły, pracy, rodziny. Codziennym życiem starają się okazywać, że Jezus jest Bogiem żywym w dzisiejszych czasach, jest Panem i Jedynym Zbawicielem.