Historia Odnowy w Duchu Świętym

Z początkiem roku 1998 kilka sióstr uczęszczało na spotkania modlitewne do wspólnoty „Apostoł”przy parafii Św. Jakuba w Skierniewicach.

W tym czasie w parafii na Widoku posługiwał ks. Mirosław Kurek, który jak sam twierdzi, związany był z „Przystankiem Jezus” w Jarocinie, gdzie spotykał młodzież podejmującą spontaniczną modlitwę. Poza tym ks. Mirosław Kurek otwarty był na charyzmaty, szczególnie charyzmat modlitwy osobistej, w której działa Duch Święty. Obserwując wiernych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, zauważył, że spora grupa ludzi, poza codziennym uczestnictwem we Mszach Świętych, szuka spotkania z Bogiem, które miałoby inną formę i uczęszcza do grupy modlitewnej Apostoł. Polecając Bogu ten problem na modlitwie, rozeznał, że należy dążyć do stworzenia podobnej grupy modlitewnej w parafii na Widoku. Nawiązał kontakt z liderem i animatorami grupy Apostoł i wiosną 1998 roku zorganizowano Rekolekcje Ewangelizacyjne (REO). Na pierwsze spotkanie przyszło ponad 100 osób. Rekolekcje zostały przeprowadzone do maja tego samego roku i z tych osób rekrutowali się pierwsi uczestnicy spotkań modlitewnych obecnej grupy „Miłosierdzie”. Ludzie przychodzili wielbić Boga i pogłębiać swoje relacje z Nim ze względu na Jego Świętość i fakt, że mogą odrodzić się do nowego życia.

28 maja 1998 roku podczas spotkania modlitewnego, w słowie proroczym skierowanym do uczestników, Jezus powiedział:

„ Dzieci moje umiłowane, to Ja wasz Pan Was tu zgromadziłem i wezwałem Każdego po imieniu, bo chcę przez Was dokonywać moich dzieł.
To Ja powołałem do życia tę wspólnotę, robotników na moje żniwo. Ja tworzę dalej to dzieło. Chcę Was wzywać, byście każdego dnia oddawali cześć memu miłosiernemu sercu. Ja powołuje Was do szczególnej czci mojego serca, bo chcę byście się nazywali Miłosierdzie.
Ja już dzisiaj namaszczam Was do czynienia dzieł mojego miłosierdzia, aby wielu mogło spotkać Mnie, zobaczyć, uwierzyć i położyć swoją ufność we mnie. Nie lękajcie się! Odwagi! Ja jestem! Prowadzę Was! Ufajcie Mi! Amen…”

Słowo to stało się mottem działań wielu osób grupy modlitewnej. Od tego czasu Wspólnota przyjęła nazwę „Miłosierdzie”, a pierwszym liderem została siostra Marianna Żałoba. W czerwcu 1998 roku ks. Mirosław Kurek został przeniesiony do innej parafii, a jego miejsce, jako opiekuna grupy przejął ks. Dariusz Karpiński. Grupa spotykała się raz w tygodniu w czwartki. Wspólna modlitwa, uwielbienie Boga, dziękczynienie i prośby doprowadziły do wypracowania pewnej formy przebiegu spotkania. Prowadzący spotkanie z grupą aktywnych uczestników, przeprowadzał rozeznanie Słowa z Pisma Świętego, które to Słowo było i nadal jest czytane w trakcie spotkania. Ono też jest źródłem wspólnej modlitwy.

We wrześniu 1999 roku opiekunem grupy „Miłosierdzie” został ks. Mirosław Romanowski, który zorganizował Rekolekcje Ewangelizacyjne (REO). Krąg osób zainteresowanych wspólną modlitwą poszerzył się. Wspólnota „Miłosierdzie” spotykała się na wspólnej modlitwie raz w tygodniu, a w pierwsze czwartki adorowała Pana Jezusa w Kościele. W 2003 roku podjęto kroki zjednoczenia wspólnot ze Skierniewic. Miały temu służyć Msze Święte odprawiane w każdą sobotę miesiąca, na których gromadzili się wierni związani z Odnową W Duchu Świętym z całego miasta. Ostatnie Rekolekcje Ewangelizacyjne (REO) odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2015 roku, po których zgłosiło się do wspólnoty kilka nowych sióstr i braci.

Od jesieni 2004 roku do jesieni 2007 roku opiekunem grupy był ks. Rafał Wiśniewski, od 2007 do czerwca 2011 roku ks. Jacek Warzecha, zaś od września 2011 roku do czerwca 2015 był ks. Jarosław Łękarski. Od czerwca 2015 roku opiekunem jest ks. Mariusz Makowski. W ciągu minionych lat wspólnota miała kilku liderów, którzy wspólnie z księżmi opiekunami kierowali nią. Byli to: Jola CimanowskaJacek  Swynarski, Tadeusz Zwoliński (2 kadencje) oraz Danuta Cinkusz, która aktualnie sprawuje tę funkcję we wspólnocie.