Oaza

Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów gimnazjum, liceum i studentów, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.

Jako oaza młodzieżowa naszej parafii spotkania rozpoczynamy w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej ok. godz. 19:00. Wspólnota liczy kilka osób. Moderatorem i opiekunem od września 2017 roku ks. Karol, który wraz z animatorami prowadzić nas będzie na drodze formacji Światło-Życie. 

Najważniejsze są dla nas działania mające na celu kształtowanie osobistej relacji z Jezusem. Naszym priorytetem jest więc realizowanie podstawowych punktów formacji oazowej, takich jak: udział w Eucharystii, uczestnictwo w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych, w spotkaniach grupowychmodlitwa wspólnotowa i osobista. Oprócz tego jednak robimy jeszcze bardzo wiele rzeczy – jako wspólnota parafialna i chrześcijańska oraz po prostu – jako grupa przyjaciół. 

Zapraszamy młodzież na nasze spotkania w każdy piątek o godz. 19.00 w salce pod plebanią.