Koło Żywego Różańca

 

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Wspólnota ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę.

Bardzo ważne  jest także to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.

Zachęcamy wszystkich, którzy modlą się na różańcu, aby poszerzyli szeregi Żywego Różańca w naszej Parafii. Pomóżcie w systematycznej modlitwie różańcowej. To tylko jedna cząstka dziennie. Każdy chętny może przyjść na comiesięczne spotkania "Żywego Różańca" i tam zgłosić swoją chęć przynależności do wspólnoty rózańcowej . Pójdźmy za wezwaniem Matki Bożej z Fatimy i przykładem św. Jana Pawła II, który do różańca zachęcał:

 „Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawiania czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi jest przepełnione życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom”.

Opiekunem duchowym Koła Żywego Różańca w naszej parafii  jest ks. Tomasz Wójcik (od 2017), główną Zelatorką wszystkich Róż do 2016 r. była Pani Jadwiga Główka, natomiast aktualną Zelatorką jest P. Wiesława Łysakowska. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca, członkowie Koła Żywego Różańca biorą udział we Mszy świętej o godz. 7.00 wypraszając miłosierdzie dla całego świata. Po Mszy Świętej prowadzą modlitwę różańcową, a następnie uczestniczą w spotkaniu formacyjnym.