Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

23. Niedziela w ciągu roku - zwykła

08.09.2019

 

1. Słowa Chrystusa z dzisiejszej ewangelii: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem,  niech staną się dla każdego z nas przedmiotem refleksji.

2. Zachęcamy rodziców, aby zainteresowali się również sprawami katechetycznymi swoich dzieci, nie tylko tych, które będą przystępowały do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej czy bierzmowania, ale też wszystkich pozostałych. Obowiązkiem bowiem chrześcijańskich rodziców jest religijne wychowanie dzieci. Przypominamy również rodzicom, że właściwym miejscem do przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów jest ich własna parafia!

3. Rodziców i prawnych opiekunów dzieci z klas trzecich szkół podstawowych, którzy jeszcze nie zgłosili dziecka na przygotowanie do pierwszej Komunii świętej w parafii, prosimy o dokonanie tego w dniach i godzinach czynnej kancelarii do końca września br,

4. W czwartek - 12 września - zapraszamy młodzież z klas ósmych, która ukończyła pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania na mszę święto o godz. 18.00, a po niej na spotkanie formacyjne do auli parafialnej. Na spotkanie proszę przynieść i złożyć ubiegłoroczne indeksy!

5. W sobotę - 14 września - w muszli koncertowej w Łowiczu odbędzie się Trzecie Diecezjalne Spotkanie Młodych. Początek spotkania o godz. 10.00. Młodzież i katechetów zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

6. W  niedzielę za tydzień rozpoczynamy obchody VIII Tygodnia Wychowania. Jest to coroczna inicjatywa Kościoła katolickiego w Polsce, który u progu nowego roku szkolnego chce objąć uczniów i nauczycieli modlitwą. Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania brzmi: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz".

      Tradycją naszej parafii jest, że spotykamy się na specjalnych nabożeństwach organizowanych przez Dyrekcję Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego. Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI szkól podstawowych na Mszę św. w poniedziałek, 16 września, o godz. 8.30. Uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich zapraszamy na Mszę św. we wtorek, 17 września, o godz. 8.00.

      Do udziału w nabożeństwach zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców, dyrekcje szkół i wszystkich, którym bliskie jest wychowanie młodych pokoleń.

7. W sobotę, 21 września, organizowana jest XX Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli z Mszczonowa do Lutkówki. Zapraszamy wszystkich Katechetów i Nauczycieli do udziału w tej pielgrzymce. Jak co roku, tak i w tym podobnie, spod kościoła św. Jakuba w Skierniewicach o godz. 6.45 będzie można  skorzystać z autokaru [57 osób].

8. W najbliższą sobotę, 14 września, obchodzimy w liturgii święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W sytuacji, kiedy przez lewacko-liberalne środowiska w naszym kraju atakowana jest obecność Krzyża Chrystusowego w przestrzeni publicznej, tym bardzie nie wstydźmy się Krzyża i brońmy Go jako znaku naszego zbawienia.

 

9.  W miesiącu lipcu br. dokonano kolejnej już w tym roku naprawy dachu na budynku kościoła od strony Łowicza ze względu na poważne uszkodzenia dachówki. Wymieniono ponad 200 sztuk dachówki i naprawiono blacharkę. Ta strona dachu, ze względu na wadliwie wykonane obróbki blacharskie gdy kryto dach po raz pierwszy, wymaga ciągłych napraw. Są to jednak naprawy doraźne i nie gwarantują dobrego rozwiązania problemu. W przyszłości trzeba pomyśleć o wymianie dachu, wcześniej zaś o nowych, bardziej dokładnych obróbkach blacharskich. 

Wiosną tego roku wykonane zostały prace blacharskie na wieży kościoła i położone zostało nowe termoizolacyjne pokrycie na wieży. 

Jeszcze w tym roku parafia przygotowuje się do rozpoczęcia prac tynkarskich i malarskich na wieży naszej świątyni. Planowany termin rozpoczęcia prac - druga połowa czerwca bieżącego roku. Ze względu na utrzymujące się upały, prace na wieży kościoła zostały przełożone na wrzesień tego roku.  Od czwartku, 12 września, rozpoczną się prace zewnętrzne na wieży kościoła. Ponieważ, zarówno wynajęcie i montaż rusztowań, jak i same prace tynkarsko-malarskie nie należą do tanich, dlatego wszystkich parafian dobrej woli prosimy o materialne wsparcie.

KONTO  PARAFII  96 1240 3321 1111 00002854 2469