Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

Siódma Niedziela Wielkanocy

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

24.05.2020

1. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem, planowane rekolekcje intronizacyjne w naszej parafii, ZOSTAŁY  ODWOŁANE.  N o w y m terminem rekolekcji będzie czerwiec, a dokładnie 14-18 czerwca, które zakończą się w piątek 19 czerwca uroczystą intronizacją Serca Jezusowego i odpustem parafialnym. Podczas rekolekcji będzie można skorzystać ze spowiedzi traktując ją jako tegoroczną spowiedź wielkanocną!!! Szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji podamy w najbliższym czasie.

 

2.  W związku z epidemią koronawirusa i ostatnią decyzją Władz Państwowych ograniczającą udział wiernych w zgromadzeniach publicznych, w tym i religijnych do 1 osoby na 10 m kwadratowych powierzchni, informujemy, że w naszej w świątyni o powierzchni ok. 600,5 m2 [nie licząc prezbiterium i  chóru], od niedzieli  17 maja, we mszy świętej i w nabożeństwie - w tygodniu oraz w niedzielę oraz święto - będzie mogło uczestniczyć 60/70 osób [na każdej mszy świętej]. Uczestników mszy św.  prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości między sobą oraz posiadanie masek ochronnych!

      Wyżej podane zarządzenia dotyczą także pogrzebów! 

       Wejście do kościoła - w niedzielę i święta przez zakrystię; w tygodniu -wejściem głównym.

 

3. Pięćdziesiąt lat temu  - 24 maja 1970 roku - w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych , w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, niebawem Błogosławionego, ksiądz proboszcz przyjął święcenia kapłański. Modlitwie parafian polecamy osobę  księdza proboszcza.

    

4. KANCELARIA  PARAFIALNA  czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki  w godz. 9.00-11.00 z wyjątkiem świąt. W soboty kancelaria czynna nie będzie! Natomiast od poniedziałku 25 maja kancelaria czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-11.00 i  16.00- 17.30. W soboty kancelaria czynna nie będzie!

 

5. Parafian zapraszamy do udziału w nabożeństwie majowym w naszym kościele, które w niedzielę będzie o godz. 17.30, w sobotę o godz. 18.30, a w pozostałe dni o godz. 17.30.

 

6. W dniach i godzinach czynnej kancelarii od poniedziałku 25 maja przyjmowane będą zgłoszenia/zapisy dzieci z klas drugich szkół podstawowych należących do naszej parafii, które w 2021  roku jako dzieci z klas trzecich przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

7. W związku z pytaniami rodziców dotyczącymi tegorocznych terminów Pierwszej Komunii świętej informujemy, że Biskup Łowicki wypowiedział się w tej sprawie następująco: " Wariant I: Jeżeli  po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie święte do czasu ustania epidemii.

Wariant II; Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem" [Dekret Biskupa Łowickiego z dnia 31 marca 2020 roku, L.dz. 348/2020]

      W związku z powyższym, dzieci z klas trzecich w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii św. [podobnie jak młodzież do sakramentu bierzmowania] prawdopodobnie  po ustaniu epidemii, czyli po wakacjach.

 

8. Zachęcamy i zapraszamy  parafian do nawiedzania Chrystusa w kaplicy Najświętszego Sakramentu, która otwarta jest w naszej świątyni od poniedziałku do piątku włącznie, od godz. 7.30 do 17.00.

                                                                                                                                   

 

Prosimy o dobrowolne ofiary na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem naszej parafii. 

KONTO  PARAFII  48 1240 3321 1111 00002854 2469