Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

05.04.2020

1. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem, planowane w przyszłym tygodniu rekolekcje intronizacyjne w naszej parafii, ZOSTAŁY  ODWOŁANE.  N o w y m bezpieczniejszym terminem rekolekcji będzie czerwiec, a dokładnie 14-18 czerwca, które zakończą się w piątek 19 czerwca uroczystą intronizacją Serca Jezusowego i odpustem parafialnym.

2.  W związku z epidemią koronawirusa i decyzją Władz Państwowych ograniczającą udział w zgromadzeniach publicznych, w tym i religijnych do 5 [pięciu] osób, na czas obowiązującego zarządzenia:  Msze święte w tygodniu i w niedziele będą odprawiane tylko z udziałem osób, które zamówiły intencje i to w liczbie nieprzekraczającej 5 osób!

      Wyżej podane zarządzenia dotyczą także pogrzebów!

      Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota - Liturgia sprawowana będzie przy drzwiach zamkniętych kościoła, bez udziału wiernych.  W Wielki Czwarte i Wielką Sobotę - udział w liturgii wieczorowej i mszach świętych mogą wziąć osoby, które zamówiły intencje, i to też wszystkich w liczbie nieprzekraczającej 5 osób!

      Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę - nie będzie. Prosimy domowników o pobłogosławienie pokarmów i wspólną modlitwę przy śniadaniu wielkanocnym.  

       Wejście do kościoła - przez zakrystię

       Zarządzenie Władz państwowych dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku.

      Zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy, do uczestniczenia w liturgii Wielkiego Tygodnia i liturgii Świąt Wielkanocnych poprzez środki masowego przekazu. 

3. Rozpoczęcie przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa, planowane na wtorek 17 marca, zostało odwołane. Będzie wznowione dopiero po Świętach.

4. KANCELARIA  PARAFIALNA  czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki  w godz. 9.00-11.00 z wyjątkiem świąt. W soboty kancelaria czynna nie będzie!

5. Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień. W tym czasie będziemy przeżywać wydarzenia zbawcze: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Szczególnie będą one widoczne w obrzędach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku , Wigilii Paschalnej i uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku, z racji trwającej epidemii i obowiązujących nasz wszystkich ograniczeń, pozostając w domach, przeżyjmy ten czas duchowo biorąc udział w liturgii Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych poprzez transmisje radiowe i telewizyjne.

6. Wielki Czwartek  jest dniem ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przeżyjmy ten dzień w duchu wdzięczności Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Doceńmy ten dar, zwłaszcza w tym czasie, kiedy nie możemy uczestniczyć we mszy świętej i Komunii świętej, która w naszym kościele będzie sprawowana o godz. 18.00. Pamiętajmy, że Jezus przez posługę kapłanów wychodzi ku ludziom spragnionym Słowa Bożego i sakramentów. Pamiętajmy o nich, módlmy się za nich, aby nie ustawali w gorliwym wypełnianiu woli Jezusa, który ich powołał.

7.  Wielki Piątek.  W tym dniu przeżywać będziemy wydarzenia męki i śmierci Pana Jezusa. Jest to dzień, w którym msza święta nie jest sprawowana! Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża rozpocznie się o godz. 18.00, a zakończy się wystawieniem Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. W tym dniu oddajemy cześć Krzyżowi Chrystusa, który wisi w naszych domach. Tam, gdzie go nie ma, zadbajmy na przyszłość, aby był i przypominał nam niepojętą miłość Boga do człowieka. Wielki Piątek i Sobota to dni ścisłego postu [ilościowego i jakościowego] - nie spożywamy pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do syta, a dwa lekkie.

8.  Wielka Sobota -  w ciągu dnia adoracja Pana Jezusa w grobie już od godz. 7.00 rano. W ciągu dnia obowiązuje nas post ścisły. Z racji pandemii - poświecenia pokarmów na stół wielkanocny - nie będzie! Liturgia Paschalna rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele. Wezmą w niej udział te osoby, które zamówiły intencje mszalne. Pozostałych parafian zachęcamy do duchowego przeżywania liturgii transmitowanej przez środki przekazu. Zachowując obowiązujące nas wszystkich zarządzenia związane z pandemią, zapraszamy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, w godzinach przedpołudniowych [od godz. 6.30  do 14.30] do kościoła. W tych dniach i godzinach będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi i Komunii świętej.

9. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja o godz. 6.00 rano w kościele. Następne msze święte będą o godz. 7.30 [w intencji ustania pandemii], 9.00, 10.30, 12.00  i po południu o godz. 18.00. W drugi dzień świąt, msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00  i 18.00.

 

10. Łowicz, dnia 13 marca 2020 roku

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

 

      Wobec zagrożeń płynących z rozpowszechniającego się koronawirusa oraz stosownie do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

      1. Mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, z racji istniejącego niebezpieczeństwa, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, na mocy. kan. 87 par.1, 1245 i 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.:

               a. osobom w podeszłym wieku;

     b. osobom z objawami infekcji [np. kaszel, katar, podwyższona temperatura , itp];

               c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;

              d. osobom, które czują obawę przed zagrożeniem.

      Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Osobom korzystającym z dyspensy przypominam, że są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia.

 

      2. Proszę przede wszystkim o głęboką modlitwę do Boga. Przyjmijmy wszystko w duchu wiary i wezwania do nawrócenia. "Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m. in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach"[Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020]. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronowirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Bądźmy solidarni z osobami starszymi i potrzebującymi.

 

      3. Polecam duszpasterzom, aby:

      a.  zgodnie z Tradycją Kościoła w naszych kościołach były śpiewane suplikacje: "Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodzewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie".

      b. kościoły i kaplice publiczne były otwarte w ciągu dnia;

      c.  były dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu;

          d. przy zachowaniu należnych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

      4. Do dnia 29 marca br.:

      a. zostają odwołane rekolekcje szkolne w parafii;

      b. rekolekcje dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów;

       c. zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę zaplanowana na dzień 4 kwietnia;

       d. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.

 

      5. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach i wszystkich kaplicach następujących zasad:

      a.  kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;

       b.  przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

         c.  znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy, bez podawania rąk;

          d.  cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;

          e.  należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;

              f.  na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne;

              g.  rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

      Oddajemy naszą Diecezję Łowicką i wszystkich jej    mieszkańców czułej opiece Matki Bożej, Uzdrowienie Chorych o Pocieszycielce strapionych, praz naszym Patronom, św. Wiktorii i bł. Ojcu Honoratowi.

 

                                                                        Biskup Andrzej Franciszek Dziuba

                                                                                       Biskup Łowicki

 

 

Prosimy o dobrowolne ofiary na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem naszej parafii. 

KONTO  PARAFII  48 1240 3321 1111 00002854 2469