Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

14.04.2019

 

1. Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień, w czasie którego będziemy przeżywali wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa związane z Ostatnią Wieczerzą, Męką Pańską i Zmartwychwstaniem.

2. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Młodzieży. Łączymy się modlitewnie z młodzieżą, która gromadzi się dzisiaj w Rzymie przy papieżu Franciszku, a także przy biskupach diecezji w całym świecie. Wspieramy modlitwą młodzież naszej diecezji zgromadzoną dzisiaj w Łowiczu.

3. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych, których dzieci otrzymają chrzest w drugi dzień świąt, będzie w najbliższą środę po mszy świętej o godz, 18.00, w kościele.

4. Do puszek stojących w kościele zbierane są ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój kościoła oraz ofiary dla bardziej potrzebujących.

5. Od poniedziałku 15 kwietnia br do poniedziałku po niedzieli Miłosierdzia Bożego - nie będzie adoracji eucharystycznej w kaplicy! Zapraszamy parafian do adoracji Pana Jezusa w Wielki Czwartek i Wielki Piątek w tzw. "ciemnicy" i w "grobie"oraz w Wielką Sobotę, kiedy przyjdziemy na poświęcenie pokarmów.

6. W Wielki Czwartek - o godz. 10.00, w bazylice katedralnej w Łowiczu, podczas mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów zgromadzonych wokół Biskupa diecezji, zostaną poświęcone oleje do namaszczania chorych, dzieci podczas chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich. Jest to także dzień parafialnej służby liturgicznej. Wyrażamy serdeczną wdzięczność nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej, asyście kościelnej, lektorom, ministrantom i bielankom za ich różnorodną posługę przy ołtarzu. Dziękujemy ich opiekunom.

7. W Wielki Czwartek o godz. 18.00 - zostanie odprawiona msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg. Po mszy św. nastąpi przeniesienie  Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji. Zapraszamy parafian, szczególnie dzieci, młodzież do udziału w liturgii i w  adoracji.

8. W Wielki Piątek - Dzień Męki i Śmierci Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się mszy św. Liturgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża rozpoczniemy o godz. 18.00. Podczas adoracji Krzyża zbierane będą - jak co roku - ofiary na utrzymanie bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Po zakończeniu liturgii zostanie przeniesiony Najświętszy sakrament do "Grobu Pańskiego". Przypominamy, że w tym wyjątkowym dla chrześcijan dniu, jesteśmy zobowiązani do zachowania ścisłego postu [czyli całkowitego wstrzymania się od spożywania potraw mięsnych, ograniczenia posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jednego do syta. Warto, w tak ważnym dniu, zachować trzeźwość!

9.W Wielką Sobotę - adorujemy Pana Jezusa w "Grobie". Do adoracji zapraszamy wszystkich parafian, którzy mogą, a szczególnie: od godz. 9.00-10.30 - ministrantów i bielanki; od godz. 10.30-12.00 - lektorów; od godz. 12.00-14.00  Kółka Żywego Różańca; od godz. 14.00-15.30 - wspólnotę oazową; od  godz. 15.30-17.00 - wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym; od godz. 17.00-18.30 - wspólnoty Domowego Kościoła. Liturgię Paschalną rozpoczniemy o godz. 19.00 obrzędem poświęcenia ognia, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i mszą święta rezurekcyjną! Na liturgię wieczorną przynosimy świece zabezpieczone przed rozlaniem.

10. ŚWIĘCENIE  POKARMÓW -  w kościele od godz. 9.00-16.30 włącznie. W remizie OSP w Mokrej Prawej będzie o godz. 11.00. Przez głównym wejściem do kościoła będzie można pobrać wodę poświęconą do buteleczek przyniesionych ze sobą. Będzie także  można złożyć ofiarę na potrzeby parafii.

11. NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO - Msza św. o charakterze rezurekcyjnym z procesją wokół kościoła będzie o godz. 6.00 rano. Msze święte w ciągu dnia będą o godz. 9.00, 10.30, 12.00  i  18.00. W poniedziałek wielkanocny , msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00[chrzty] i  18.00.

12. KANCELARIA  PARAFIALNA W  TYM  TYGODNIU BĘDZIE  CZYNNA - w poniedziałek  i  środę   w godz. 9.00-11.00 i od  16.00-17.30.

13. W dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane będą zgłoszenia dzieci z klas drugich szkół podstawowych, które w 2020 roku przystąpią do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Zapisy dotyczą tych dzieci, które wraz z rodzicami lub prawnymi opiekunami zamieszkują na terenie naszej parafii i tym samym należą do wspólnoty parafialnej na "Widoku". Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii, prosimy o przedłożenie w kancelarii odpisu metryki chrztu dziecka.  Planowane są dwa terminy uroczystości: 3 maj  i  17  maj  2020 r.

14. Trwa okres, w którym rozliczamy podatek za ubiegły rok. Kolejny raz możemy 1% podatku od dochodu przekazać organizacjom pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łowickiej działa i niesie pomoc najuboższym FUNDACJA  CARITAS  DIECEZJI ŁOWICKIEJ. Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian, także tych którzy otrzymują emeryturę czy rentę, o przekazanie 1% na rzecz Fundacji Diecezji Łowickiej. Na stronie Fundacji : www.diecezja.lowicz.pl/fundacja-caritas, znajduje się darmowy program do rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok. Pod chórem, a w tygodniu w kaplicy Najświętszego Sakramentu można wziąć ulotkę zawierającą informację o fundacji i sposobie przekazania 1%.

15. Zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Wszystkim, którzy przyjęli wizytę księdza przynoszącego dar wspólnej modlitwy i Boże błogosławieństwo domownikom, składamy wyrazy szacunku i uznania. Dziękujemy za ofiary przekazane przy tej okazji na potrzeby parafii i diecezji. Z tych ofiar, część została przekazana na Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, na ubezpieczenie budynków parafialnych i wiernych, na pokrycie kosztów związanych z pracami kamieniarskimi w prezbiterium naszej świątyni oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem parafii[np. opłaty CO, energii elektrycznej itp.].

      Ofiary z tzw"kolędy" i z ofiar składanych na tace oraz z indywidualnych wpłat parafian na konto parafii - stanowią jedyne źródło utrzymania parafii, w tym prowadzenie niezbędnych remontów. W najbliższym czasie - jak tylko na to pozwoli pogoda - podjęte będą prace blacharskie na wieży kościoła, a  w czerwcu prace dotyczące elewacji wieży. W ostatnich tygodniach zostały wykonane nowe stopnie w części prezbiterium, nowy postument pod tabernakulum, a od kilku dni mamy w naszym kościele nowe tabernakulum. Przed nami jeszcze kilka innych inwestycji. W minionym tygodniu zostały ukończone prace przy wymianie "obróbek blacharskich" i pokrycia stropu na wieży kościoła.

KONTO  PARAFII  96 1240 3321 1111 00002854 2469