Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

29. Niedziela w ciągu roku - zwykła

20.10.2019

 

1. Dziś w Kościele przeżywamy Niedzielę Misyjną. W modlitwach polecamy Bogu zarówno tych, którzy głoszą Słowo Boże, jak i tych, na glebę serc których jest to słowo zasiewane. Tegoroczny miesiąc październik, z woli papieża Franciszka, jest Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jako ochrzczeniu jesteśmy posłani, aby być odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, a jako członkowie Kościoła mamy odnajdywać "nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła". Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na dzieło misyjne Kościoła.

2. Zapraszamy parafian na modlitwę różańcową: w niedzielę - o godz. 17.30; w tygodniu o godz. 17.00, a w  sobotę po mszy św. o godz. 7.00 rano. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym, zachęcamy do modlitwy indywidualnej.

3. W najbliższy wtorek - 22 października - obchodzimy w liturgii wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

4. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  dla osób przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa rozpoczniemy we wtorek 8 października br. o godz. 19.00 , w salce pod plebanią.

5. Wspólnota Odnowy w Duchu świętym "Miłosierdzie" zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne REO, które rozpoczynają się dzisiaj o godz. 19.00 w auli parafialnej. Bliższe informacje podane zostały na plakatach w przedsionkach kościoła.

6. W niedzielę 27 października br. zapraszamy wiernych na mszę świętą o godz. 18.00, a po niej na koncert w kościele z racji jubileuszu 20 lecia chóru naszej kolegiaty Cantores Cordis Iesu. Bliższe informacje podane zostały na plakatach w kruchtach kościoła.

7. U Pań pod chórem można nabyć: znicze nagrobne [cena 3 zł za sztukę] i kalendarz ścienny na 2020 rok [4 złote za egz.]. Uzyskane pieniądze są przeznaczone na diecezjalne cele charytatywne.

8. W zakrystii kościoła oraz w dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są  jednorazowe i roczne WYPOMINKI  za Zmarłych.

9. Zakończone zostały prace związane z remontem wieży i niektórych ścian zewnętrznych naszej świątyni, a także kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeszcze w październiku br wykonana zostanie droga wjazdowa na plac kościelny od strony Łowicza.  Dlatego prosimy parafian dobrej woli o materialne wsparcie tych inwestycji. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebą materialnego wspierania swojej parafii, spełniają jedno z przykazań kościelnych i nie uczestniczą w życiu parafii kosztem innych.

      W najbliższym tygodniu podjęte zostaną prace brukarskie przed bramą od strony Łowicza . Wjazd na teren przy kościele będzie przez bramę główną od strony Castoramy!

 

KONTO  PARAFII  48 1240 3321 1111 00002854 2469