Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

32. Niedziela w ciągu roku - zwykła

10.11.2019

 

1. Przeżywamy dzisiaj w Kościele w Polsce  XI Dzień Solidarności  z  Kościołem Prześladowanym. W tym roku uwagę naszą kierujemy ku chrześcijanom [około 7 mln] zamieszkującym najmłodsze państwo świata - SUDAN  POŁUDNIOWY.  Tam cierpienie ma twarz milionów umierających z głodu naszych braci i sióstr. "W Sudanie Południowym mieszka około 12 milionów ludzi. Z tego ponad 3,5 miliona  z nich pozbawionych jest dachu nad głową, dodatkowo 2 miliony z nich błąka się po bezdrożach, ukrywając się przed pewną śmiercią, a 1,5 miliona  już opuściło kraj, około miliona dzieci poniżej piątego roku życia jest niedożywionych i grozi im śmierć głodowa". Dzięki ofiarom składanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie  Pomoc Kościołowi  w Potrzebie  może realizować projekty pomocy dla chrześcijan żyjących w tym kraju.

2. W poniedziałek - 11 listopada - obchodzimy uroczystość Św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, głównej Patronki naszej diecezji. W tym dniu przypada 101. rocznica odzyskania Niepodległości po latach rozbiorów i wymazania Polski z map Europy. W Łowiczu, główne uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 procesją z relikwiami Św. Wiktorii z kościoła Św. Ducha do bazyliki katedralnej i mszą świętą w intencji Ojczyzny.

      W  naszej parafii msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30  i  18.00. Po mszy św. o godz. 10.30 pozostańmy w świątyni na wspólne odśpiewanie Hymnu i pieśni religijno-patriotycznych.

      Osoba, która zamawiała intencję mszalną na godz. 17.30 - za zmarłych: Leokadię, Ryszarda Pietrzyków w 10 r. śm. i zmarłych z rodzin Pietrzyków i Klatków, proszona jest o pilny kontakt z parafią[ w zakrystii].

3.  W niedzielę za tydzień - 17 listopada - w parafii będziemy obchodzili Niedzielę Biblijną. Siostry Apostolionki będą nas zachęcały do lektury Pisma Świętego, do jego nabycia, jezeli go jeszcze nie posiadamy.

4. W gablotce przed kościołem podane zostały informacje dotyczące Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym oraz Lokalnych Punktów Pomocy.

5. W miesiącu listopadzie br, w tygodniu o godz. 6.30, a w niedzielę o godz. 7.00 rano, we mszy świętej gregoriańskiej Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłego w tym roku artystę rzeźbiarza , wykonawcę figury  Serca Pana Jezusa do prezbiterium naszej świątyni - ś.p. Zygfryda Grossa [www.rzezba-gross.pl]  Jest to ostatnia , tak duża rzeźba  sakralna, jaką  On zaprojektował i wykonał dla naszego kościoła. 

6. Zakończone zostały prace związane z remontem wieży i niektórych ścian zewnętrznych naszej świątyni, a także kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeszcze w październiku br wykonana zostanie droga wjazdowa na plac kościelny od strony Łowicza.  Dlatego prosimy parafian dobrej woli o materialne wsparcie tych inwestycji. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebą materialnego wspierania swojej parafii, spełniają jedno z przykazań kościelnych i nie uczestniczą w życiu parafii kosztem innych.

      W najbliższym tygodniu podjęte zostaną prace brukarskie przed bramą od strony Łowicza . Wjazd na teren przy kościele będzie przez bramę główną od strony Castoramy! Prace zostały już wykonane, wjazd jest już udostępniony.

 

KONTO  PARAFII  48 1240 3321 1111 00002854 2469