Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

Piąta Niedziela Zwykła

09.02.2020

 

1. Chrystus jest światłem dla świata, a dzisiejsza ewangelia zachęca nas, abyśmy również i my stali się tymi, którzy światło Chrystusa będą nieśli na krańce świata. Tym światłem rozświetlającym świat mają być wyznawcy Chrystusa żyjący na co dzień wartościami ewangelicznymi.

2. We wtorek - 11 lutego - w rocznicę objawień MB w Lourdes Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. W tym dniu na godz. 9.00 zapraszamy do kościoła osoby w podeszłym wieku i osoby chore, które z pomocą najbliższych mogą przybyć na mszę świętą w ich intencji aby przyjąć Sakrament chorych i błogosławieństwo eucharystyczne.

3. W piątek, w liturgii Kościoła, obchodzimy święto Św. Cyryla, mnicha i Św. Metodego, biskupa, patronów Europy.

4. WIZYTA  DUSZPASTERSKA  RODZIN

     10 lutego [poniedziałek] - ul. Tetmajera  nr 1, 3  i  5

      11 lutego [wtorek] - ul. Tetmajera  nr  2, 4  i  6

      12 lutego [środa] - ul. Sucharskiego nr 7

 

5.  W tym tygodniu  KANCELARIA  CZYNNA  BĘDZIE 

      w poniedziałek w godz. 9.00-11.00; w środę i piątek w godz. 9.00-11.00  i 16.00-17.30; w sobotę w godz. 9.00-11.00.

 

 

KONTO  PARAFII  48 1240 3321 1111 00002854 2469