Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

Druga Niedziela Zwykła

19.01.2020

 

1. Obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas mszy świętych modlimy się o ducha jedności dla wszystkich wyznawców Jezusa.

4. WIZYTA  DUSZPASTERSKA  RODZIN

 

      20 stycznia [poniedziałek] - ul. Iwaszkiewicza  nr 9

      21 stycznia [wtorek] - ul. Iwaszkiewicza nr 16

      22 stycznia [środa] - ul. Iwaszkiewicza nr 10

      23 stycznia [czwartek] - ul. Iwaszkiewicza nr 12

      24 stycznia [piątek] - ul. Kpt. Hali nr 2

      25 stycznia [sobota] - ul. Bielańska

      Początek wizyty godz. 16.00; w sobotę godz. 9.00

 

      27 stycznia [poniedziałek] - ul. Kpt Hali  nr 4, 6 8

      28 stycznia [wtorek] - ul. 19 lutego  nr 1, 2, 4

      29 stycznia [środa] - ul. 19 lutego nr 3, 5 , 6

      30 stycznia [czwartek] - ul. 19 lutego  nr 8, 10, 12

      31 stycznia [piątek] - ul. Orkana 3[blok wojskowy] m. 13, 34 i 42; ul. Orkana  nr 8, 10, 12

      01 lutego [sobota] - ul. Twarowskiej, Sienna, Rolna, Wiejska, Stęborowskiego, Kombatantów, Sułkowskiego

 

5.  W tym tygodniu  KANCELARIA  CZYNNA  BĘDZIE 

      w poniedziałek,  środę  i  piątek  w godz. 9.00-11.00

 

 

KONTO  PARAFII  48 1240 3321 1111 00002854 2469