Bierzmowanie

 W czwartek - 19 września - zapraszamy młodzież z klas VII (należącą do naszej parafii), która pragnie rozpocząć dwuletni cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania. Rozpoczniemy mszą świętą o godz.18.00, a następnie udamy się na spotkanie firmacyjne do auli parafialnej. Prosimy o przybycie z rodzicem!

              ***************

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Chrystusa, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. W tym sakramencie szczególnie działa Duch Święty, który daje człowiekowi pełnię darów, aby przez to - doskonalej zjednoczyć człowieka z Chrystusem i upodobnić go do Chrystusa.

Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych (kan. 880 §1).

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne (kan. 889).

Imię z bierzmowania

Gdzieniegdzie istnieje jeszcze zwyczaj wybierania sobie przy okazji bierzmowania nowego imienia. Kościół w Polsce naucza, że „kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego” (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 113).

 

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (kan. 892).

Ten może spełniać zadania świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874 §1.

Świadek bierzmowania

Powinna być nim osoba która jest dojrzałym chrześcijaninem (bierzmowana).

Świadek przede wszystkim musi być wierzący i praktykujący.

Aby wrócić do teologicznej jedności chrztu i bierzmowania Kościół zaleca się, żeby – jeśli to możliwe – rolę świadka bierzmowania pełniło jedno z rodziców chrzestnych (kan. 893).

Nie powinni to być rodzeni rodzice. Nie powinien to być rówieśnik, ani chłopak czy dziewczyna z którą się obecnie "chodzi".

Powinna być to osoba, która jest dla bierzmowanego dużym autorytetem, w kwestiach życia, wiary i moralności. Dobrze by było gdyby dla dziewczyny świadkiem była kobieta a dla chłopaka mężczyzna.

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:

 • świadectwo chrztu
 • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży

do sakramentu bierzmowania w naszej parafii jest - ks. Karol Chrapulski. 

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO :

 • Dar mądrości
 • Dar rozumu
 • Dar umiejętności
 • Dar rady
 • Dar męstwa
 • Dar pobożności
 • Dar bojaźni Bożej

 

Duch Święty przez Sakrament Bierzmowania:

- pomnaża i umacnia życie Boże chrześcijanina;

- mocniej go jednoczy z Chrystusem i ludem Bożym;

- udziela mu nadprzyrodzonej mocy do odważnego wyznawania wiary;

- udziela mu swoich darów.

 

W Sakramencie Bierzmowania chrześcijanin otrzymuje zadania:

 • świadczyć o Chrystusie swoim życiem.

 • mężnie wyznawać wiarę, bronić jej i według niej żyć (tzn. m. in. zachować przykazania Boże i kościelne)

 

Jakie są inne nazwy bierzmowania?

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem;

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem - wzmocnienie nas w wierze i miłości.

 

Jakich łask udziela bierzmowanie?

l) pomnaża łaskę uświęcającą;

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego;

3) daje 7 darów Ducha Świętego;

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary, tzn.:

a) zachowywać na co dzień wszystkie przykazania;

b) spełniać solidnie swoje obowiązki;

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św.; częstą spowiedź i Komunię św.;

d) nieustannie wprowadzać w życie przykazanie miłości Boga i bliźniego...

 

Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,

b) częstą spowiedź i Komunię św.,

c) systematyczną katechezę,

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich,

e) przez życie na co dzień wiarą

f) przez nieustanną pracę nad sobą...

 

Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,

c) lekceważenie przykazań Bożych..

 

Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego;

2) poznać najważniejsze prawdy wiary;

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość;

4) wybrać patrona;

5) poprosić odpowiedniego świadka do bierzmowania...

 

Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 

Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

Co to jest krzyżmo św.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. Biskupa (w katedrze).

 

Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu? Dlaczego?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowaniekapłaństwo, albowiem wyciskają one na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa (znamię sakramentalne).