Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych (kan. 880 §1).

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne (kan. 889).

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (kan. 892).

Ten może spełniać zadania świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874 §1.

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893).

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:

  • świadectwo chrztu
  • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania od 2017 r. jest ks. Karol Chrapulski. 

 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA (2017/2018 r.)

 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 2 Gimnazjum odbędzie się w czwartek 21 września o godz. 18.00 (Msza Św., po Mszy spotkanie w auli parafialnej). Obecność z jednym z Rodziców lub prawnym Opiekunem.

 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 3 Gimnazjum odbędzie się w czwartek 28 września o godz. 18.00 (Msza Św., po Mszy spotkanie w auli parafialnej). Obecność z jednym z Rodziców lub prawnym Opiekunem.