Eucharystia

Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej (kan. 916).

Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921 §2 (kan. 917).

Jak najbardziej zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy liturgiczne (kan. 918).

Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa (kan. 919 §1).

Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej (kan. 919 §3).

 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii św.:

  • akt chrztu świętego (jeśli chrzest był poza parafią)

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii tylko po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

W naszej parafii przygotowanie dzieci do I Komunii Św. odbywa się podczas Mszy Św. i spotkań w każdą 2 Niedzielę miesiąca o godz. 16.30. 

Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do I Kom. Św. w roku 2018 są: ks. Mariusz Makowski, ks. Karol Chrapulski i ks. Tomasz Wójcik.

 

Pierwsze spotkanie (Msza Św. dla dzieci komunijnych) odbędzie się 10 września 2017 r. o godz. 16.30. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami. 

          Po wypełnieniu deklaracji i jej oddaniu w kancelarii parafialnej zostanie dziecku przekazany przez katechetów  DZIENNICZEK DZIECKA PIERWSZKOMUNIJNEGO (INDEKS), który będzie towarzyszył dziecku w przygotowaniu do I Komunii Św.

    Oprócz coniedzielnej obecności na Mszy Św., kilku nabożeństwach różańcowych, Mszach Św. Roratnich i Drodze Krzyżowej (piątki Wielkiego Postu - godz. 17.00), zapraszamy też dzieci do udziału w spotkaniach grup parafialnych. Najbliższe takie spotkania grup odbędą się:

- 21 października, sobota, godz.  12.00 - OAZA DZIECI BOŻYCH - ks. Karol;

- 28 października, sobota, godz. 9.00 - MINISTRANCI - ks. Mariusz; 

- 04 listopada, sobota, godz. 9.00 - MINISTRANCI - ks. Mariusz; 

- 25 listopada, sobota, godz. 12.00 - OAZA DZIECI BOŻYCH - ks. Karol;

- 16 grudnia, sobota, godz. 10.00 - BIELANKI - P.  Agata Kobus;

- 13 stycznia 2018 r., sobota, godz. 10.00 - BIELANKI - P.  Agata Kobus; 

- 17 lutego 2018 r., sobota, godz. 10.00 - BIELANKI - P.  Agata Kobus;

- 3 marca 2018 r., sobota, godz. 12.00 - OAZA DZIECI BOŻYCH - ks. Karol;

- 17 marca 2018 r., sobota, godz. 9.30 - MINISTRANCI - ks. Mariusz;

- 14 kwietnia 2018 r., sobota, godz. 9.30 - MINISTRANCI - ks. Mariusz;

- 14 kwietnia 2018 r., sobota, godz. 12.00 - OAZA DZIECI BOŻYCH - ks. Karol; 

 

Harmonogram spotkań

dla dzieci przygotowujących się do I Kom. Św. i ich Rodziców:

 

- 10 września 2017 r. - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30;

- 08 października 2017 r. - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30; po Mszy Św. spotkanie informacyjne dla Rodziców;

 

- 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 19.00 w auli parafialnej spotkanie tylko dla Rodziców (bez dzieci). Na spotkaniu omówienie bieżących spraw oraz prezentacja i wybór strojów komunijnych, ustalenie Komitetów organizacyjnych;

 

- 12 listopada 2017 r. - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30;

 

- 25 listopada 2017 r. (sobota) od godz. 9.00 - 13.30 - mierzenie strojów komunijnych (salka pod plebanią, grafik poniżej).

 

- 10 grudnia 2017 r.  - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30;

Również w niedzielę 10 grudnia odbędą się spotkania dla Rodziców dzieci komunijnych:

- po Mszy Św. o godz. 16.30 spotkanie dla Rodziców dzieci z 1 tury (z 6 maja) - w salce pod plebanią, gdzie mierzone były stroje;

- po Mszy Św. o godz. 16.30 spotkanie dla Rodziców dzieci z 3 tury (z 20 maja) - w salce obok zakrystii;

- o godz. 15.45 spotkanie dla Rodziców dzieci z 2 tury (z 13 maja) - w salce pod plebanią, gdzie mierzone były stroje;

- o godz. 15.45 spotkanie dla Rodziców dzieci z 4 tury (z 27 maja) - w salce obok zakrystii.

 

- 14 stycznia 2018 r. - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30;

Po Mszy Św. w salce pod plebanią odbędzie się spotkanie dla Rodziców dzieci z 4 tury (Komunia Św. 27 maja) - obecność wszystkich Rodziców obowiązkowa.

 

- 11 lutego 2018 r. - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30;

 

- 11 marca 2018 r. - ZMIANA GODZINY W ZWIĄZKU Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI W PARAFII - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci komunijnych o godz. 10.30;

 

- 08 kwietnia 2018 r. - Msza Św. z katechezą o godz. 16.30;

 

MIERZENIE STROJÓW KOMUNIJNYCH

Rodzice, którzy z różnych powodów nie zgłosili się z dzieckiem do mierzenia stroju komunijnego w dniu 25 listopada 2017 r., proszeni są  o indywidualne umówienie się w siedzibie firmy ALBET w Łowiczu przy ul. Karola Szymanowskiego 5, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (kom. 505-564-925 - P. Ewa Krzykowska).