Eucharystia

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii św.:

  • akt chrztu świętego (jeśli chrzest był poza parafią)

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii tylko po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

W naszej parafii przygotowanie dzieci do I Komunii Św. odbywa się  podczas Mszy Św. i spotkań w każdą 2 Niedzielę miesiąca o godz. 16.30. 

******************************** ********************************

W dniach i godzinach czynnej kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dzieci z klas trzecich szkół podstawowych, które w 2020 roku przystąpią do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Zapisy dotyczą tych dzieci, które wraz z rodzicami lub prawnymi opiekunami zamieszkują na terenie naszej parafii i tym samym należą do wspólnoty parafialnej na "Widoku". 

Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii, prosimy o przedłożenie w kancelarii odpisu metryki chrztu dziecka.  

Planowane są dwa terminy uroczystości: 3 i 17 maja 2020 r.