Eucharystia

Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej (kan. 916).

Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921 §2 (kan. 917).

Jak najbardziej zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy liturgiczne (kan. 918).

Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa (kan. 919 §1).

Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej (kan. 919 §3).

 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii św.:

  • akt chrztu świętego (jeśli chrzest był poza parafią)

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii tylko po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza.

W naszej parafii przygotowanie dzieci do I Komunii Św. odbywa się  podczas Mszy Św. i spotkań w każdą 2 Niedzielę miesiąca o godz. 16.30. 

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w 2019 roku dla dzieci z klas trzecich Szkół Podstawowych będzie :

- 1 grupa: 5 maja 2019 roku;

- 2 grupa: 19 maja 2019 roku.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej obchodzona będzie w niedziele: 12 i 26 maja 2019 roku. 

W dalszym ciągu w kancelarii  parafii przyjmujemy zgłoszenia dzieci do Pierwszej Komunii Świętej na przyszły rok (2019).  Zgłoszenia przyjmujemy do końca września br. Rodziców, którzy już zgłosili swoje dzieci, prosimy o pobranie od katechetów deklaracji, wypełnienie jej i przekazanie do parafii.