Małżeństwo

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni – ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych przynosząc ze sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu.

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z nupturientów. Jest ono ważne 6 miesięcy od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Jest to licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.

Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie przez dwie niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w 10 naukach przedmałżeńskich (nauki przedmałżeńskie odbywają się w parafii we wtorki o godz. 19.00 w salce pod plebanią) i w 2 spotkaniach w poradni rodzinnej. Wskazane jest by uczestniczyli w tych naukach w parafii, gdzie będzie spisany protokół.

Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – po zgłoszeniu na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas uroczystości powinno być wykonywane przez osoby do tego upoważnione i za zgodą ks. Proboszcza.

Przyjęcie ślubne należy urządzać z kulturą i godnością. Nadużywanie alkoholu nie jest godne chrześcijanina.

Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:

  • dowody osobiste narzeczonych
  • świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 6 miesięcy)
  • świadectwo bierzmowania (adnotacja wpisywana zazwyczaj na świadectwie chrztu)
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i w poradni rodzinnej
  • jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 6 miesięcy)
  • jeśli ślub odbędzie się w innej parafii, należy także mieć pozwolenie Proboszcza.

Narzeczeni są zobowiązani stawić się z tymi dokumentami na trzy miesiące przed planowanych ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu małżeńskiego.

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Spotkania dla osób przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego rozpoczęły się 03 października 2017 roku. Spotkania przedmałżeńskie odbywają się we wtorki o godz. 19.00, w salce pod plebanią. Przyjście narzeczonych na pierwsze spotkanie jest jednoznaczne z wpisaniem się na listę uczestników kursu przedmałżeńskiego. Harmonogram kursu:

- 03.10.2017 r. - "Kim dla mnie jest Chrystus?" - ks. Karol

- 10.10.2017 r. - "Miłość w małżeństwie. Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej" - ks. Mariusz

- 17.10.2017 r. - "Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć. Przeszkody w małżeństwie" - 

                                    pp. Aneta i Mariusz Zadrąg, ks. Karol

- 24.10.2017 r. - "Co to znaczy wierzę?" - ks. Tomasz

- 31.10.2017 r. -  "Powołanie do społeczności wierzących. Kościół to my" - ks. Karol

- 07.11.2017 r. - "Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego" - pp. Ewa i Tadeusz Zwolińscy

- 14.11.2017 r. - "Kształtowanie życia rodzinnego" - pp. Ewa i Tadeusz Zwolińscy

- 21.11.2017 r. - "Bóg chce nas zbawić w Kościele" - ks. Tomasz

- 28.11.2017 r. - "Małżeństwo sakramentem" (omówienie liturgii sakramentu) - ks. Mariusz.

 

Następny planowany kurs przedmałżeński odbędzie się w parafii po świętach Wielkanocnych. Termin rozpoczęcia kursu przedmałżeńskiego podamy w późniejszym czasie.