Namaszczenie chorych

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).

W naszej parafii odwiedzamy chorych w pierwsze piątki miesiąca od godziny 9.00. Duszpasterstwem chorych odwiedzanych w te dni zajmuje się ks. Tomasz Wójcik.

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy również przed świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi.

W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.